Wijkbudget: Stem op De Oude Bieb voor creatieve workshops

Er is 25.000 euro te verdelen voor leuke plannen om de wijk Lewenborg mooier en leuker te maken. Je kunt op meerdere ideeën stemmen en er is genoeg te kiezen. Wat te denken van een kindvriendelijke buurtkas, een eetbare haag, het opknappen van een aantal plekken in de wijk, een grofvuilophaalservice voor de wijk of een AED-cursus. Maar je kunt ook op De Oude Bieb stemmen, want wij zoeken nog budget voor onze creatieve workshops! Je kunt op meerdere ideeën stemmen, dus keuzestress is niet aan de orde.  Laat je stem niet verloren gaan!

Je kunt online stemmen maar deze week kun je op drie momenten op papier stemmen in wijkcentrum het Dok:

Dinsdag 18 oktober van 14:00 tot 16:00 in Het Dok
Donderdag 20 oktober van 14:00 tot 16:00 in Het Dok
Donderdag 20 oktober van 19:30 tot 21:00 ook in Het Dok. Dit is tijdens de maandelijkse bewonersavond.
Digitaal stemmen kan op de website van Stem van Groningen via de volgende link:https://stemvan.groningen.nl/budgets/15

Oproep: De Oude Bieb zoekt een nieuw bestuurslid!

Stichting De Oude Bieb zoekt op korte termijn versterking van haar bestuur 

Wat is De Oude Bieb? 

De Oude Bieb is voortgekomen uit het bewonersinitiatief ‘de Kunst van het rondkomen’ in de wijk  Lewenborg in Groningen. Gestart in 2014, met ondersteuning door de gemeente Groningen vanuit  het armoedebeleid. In 2016 werd De Oude Bieb zelfstandig en omgevormd tot een stichting.  Sindsdien is de organisatie gestaag gegroeid en heeft zich een vaste plek in de wijk verworven. Zie de  website voor meer informatie. 

Hoe is de organisatie vormgegeven? 

De Oude Bieb is een vrijwilligersorganisatie. De dagelijkse aansturing is in handen van de algemeen  coördinator, in samenwerking met de afdelingscoördinatoren. Het bestuur is zeer betrokken bij de  dagelijkse gang van zaken, maar doet zijn werk op afstand. Er wordt maandelijks vergaderd op vaste  tijdstippen, indien nodig vaker. We zijn een platte organisatie, zonder hiërarchie en we hechten aan  informele omgangsvormen. 

Wat verwachten we van je? 

Ter versterking van ons vierkoppige bestuur, zoeken wij op korte termijn een kandidaat die: relevante kennis van het sociale domein en affiniteit daarmee heeft; 

  • beschikt over een helder denkvermogen en strategisch inzicht; 
  • communicatief vaardig is; 
  • een brede kijk heeft op de samenleving; 
  • (enige) ervaring heeft op bestuurlijk niveau; 
  • open en toegankelijk is; 
  • een prettige gesprekspartner is; 
  • bereid is zich in te zetten voor de organisatie en daar tijd in te investeren. 

Gezien de gemiddelde leeftijd van de zittende bestuursleden gaat onze voorkeur uit naar een  kandidaat tussen de 30 en 60 jaar. De ureninzet bedraagt gemiddeld circa 15 per maand, afhankelijk  van de persoonlijke situatie van de kandidaat. De functie is onbezoldigd. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden kandidaten een mooie plek in een bruisende organisatie. Je bent als bestuurder  medeverantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid voor de langere termijn. Je denkt mee  over huidige en aankomende projecten, je bent gesprekspartner bij overleggen met  partnerorganisaties en stakeholders en helpt mee de toekomst van De Oude Bieb op een veilige  koers te houden. Er is volop ruimte jezelf hierin te ontwikkelen. 

Solliciteren? 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ruud van Erp, voorzitter: 06-1321 5191 of Bram Hügel, secretaris: 06-2143 3298. 

Spreekt deze functie je aan, stuur dan vóór 30 september een motivatiebrief met je cv naar: secretaris@nulldeoudebieblewenborg.nl

Stichting De Oude Bieb
Anker 14b

9732 HV Groningen
tel: 050-851 7806
mail: deoudebieb@nullgmail.com
website: https://deoudebieblewenborg.nl/nieuw

Wethouder maakt kennis met De Oude Bieb

Donderdag 6 augustus 2020  bracht de nieuwe stadsdeelwethouder Isabelle Diks een bezoek aan De Oude Bieb. Zij is de opvolger van Mattias Gijsbertsen. Eigenlijk zouden we de burgemeester afgelopen donderdag welkom heten bij De Oude Bieb. Hij werd op het laatste moment naar Den Haag gesommeerd voor een vergadering met de Veiligheidsregio over het coronavirus. Gelukkig was wethouder Isabelle Diks bereid om zijn plaats in te nemen. Wethouder Diks werd vergezeld door 2 medewerkers van de Gemeente Groningen, gebiedsmanager Minetta Koornstra en beleidsmedewerker Jelly Bruining. 

De officiële bijeenkomst werd geopend door Daan en Caroline. Zij deelden de geschiedenis over het ontstaan van De Oude Bieb met de wethouder en andere aanwezigen. Ze zijn ooit begonnen met een wens om de minima te helpen en deze wens is boven verwachting uitgegroeid tot de onderneming van nu, maar geheel volgens de oorspronkelijke idealen van de beide dames.

Er is ook stilgestaan bij de projecten. Een kleine greep uit de vele projecten is een project geleid door Petra, “Iedereen doet mee in Lewenborg”.  Dat omvat het ontwikkelen en ontplooien van verborgen talenten van de vrijwilligers door middel van begeleiding, coachen en cursussen. 

Uitvoerig werd stilgestaan bij de medewerkers die een participatiebaan hebben of hebben gehad  binnen De Oude Bieb. Ook is ingegaan op de vraag hoe de begeleiding van particpatiebaners verloopt. 

En er is aandacht besteed aan de twee projecten   Soep & Kletskoek en de maandelijkse maaltijd. Voor de boodschappen worden we dikwijls gesponsord door supermarkt de Coop in ons ons winkelcentrum.  We krijgen gratis brood dankzij  Bakker Meindertsma die we verdelen tussen de mensen die het het hardste nodig hebben. Hiermee wordt tevens voedselverspilling tegengegaan.

Naast een kopje koffie en een praatje waarvoor wijkbewoners terecht kunnen bij ons is er ook een kringloopwinkel, een handwerkgroep, een koor, juridisch spreekuur,  een taalhuis een klaverjasclub en de maandelijkse bingomiddag. 

Vervolgens hebben vrijwilligers en bezoekers verteld hoe ze bij De Oude Bieb terechtkwamen en wat ze daar hebben gevonden. Mooie verhalen over betrokken, bevlogen en empathisch mensen, die soms om hulp kwamen, maar vaak gebleven zijn om hulp te geven. We hebben anekdoten gehoord van hoveniers, een klusjesman, een manusje van-alles, een koor dirigente, koks, een IT’er/musicus en nog veel meer. Tijdens deze bijeenkomst bleek weer dat de kracht van De Oude Bieb komt van ons allemaal, bestuur, vrijwilligers en bezoekers. 

Wethouder Diks heeft genoten van de verhalen en was onder de indruk van De Oude Bieb en wat zij betekent voor de buurt. Ze heeft toegezegd dit onder de aandacht van de Gemeenteraad te brengen en houden.

De Oude Bieb bij de milieustraat (met alles wat u nog niet wist over milieustraten en altijd al wilde weten)

Op zaterdag 30 juni, een zonovergoten dag, werd er voor een deel van Lewenborg een milieustraat georganiseerd. Meerpaal, Sloep, Loopplank. Roer en Stuurhut behoorden tot de uitverkorenen.
De Oude Bieb was dit keer het goede doel van de milieustraat en was aanwezig om met de bus mensen te kunnen helpen die niet zelf hun spullen konden komen brengen.
Golvend Lewenborg heeft inmiddels al een aantal milieustraten georganiseerd in samenwerking met het Leger des Heils en de gemeente, met name de afdeling Groningen Schoon Dankzij Mij. De hulp van wijkbewoners bij het realiseren van een milieustraat is onontbeerlijk. Zonder actieve bewoners geen milieustraat, in het kort gezegd.

De gemeente heeft in 2015 een bezuiniging ingevoerd. In de verschillende stadswijken werd geen grofvuil meer kosteloos opgehaald voor vier keer per jaar.
Alleen het ophalen van wit- en bruingoed, alle elektrische apparaten met een stekker eraan, is nog gratis.
De gemeente introduceerde de milieustraat. Zo’n 1300 huishoudens van een bepaald deel in de wijk krijgen op een van te voren afgesproken datum en plek de mogelijkheid om gratis hun grofvuil, oud ijzer en elektra in te leveren. De gemeente plaatst dan grote containers waar alles ingeleverd kan worden.
Er zijn milieustewards die toezicht houden en mensen wegwijs maken wat in welke container hoort.

Zodra de grote rode containers waren geplaatst door de gemeente arriveerden de eerste wijkbewoners met hun aftandse spullen. Matrassen, oude meubels, bakbeesten van bijna niet te tillen televisies, erg veel hout van wat ooit meubilair of een schutting was. Een exodus van bewoners met spullen kwam op gang uit alle hoeken van de straat.
De stemming was uitstekend. Er was een zithoek waar Akkelien van het Leger des Heils koffie, thee en veel koud water met munt serveerde.

Bruikbare spullen werden apart gezet voor De Oude Bieb. Kleding, boeken, stoelen en kleingoed. Zonde om weg te gooien en dus geven wij het een nieuwe bestemming.

De bus van De Oude Bieb ging op pad om bij mensen thuis spullen op te halen die ze niet zelf weg konden brengen. Een oude diepvries van zes hoog, gedemonteerd houten meubilair dat echt niet in een winkelwagen past, een matras en een lading oud ijzer.
Bij een familie waren nog een paar tuinstoelen en goede tuinkussens die in de biebshop verkocht zullen worden.

De dag vloog voorbij. Het resultaat: propvolle containers en een heleboel tevreden bewoners, want opgeruimd staat netjes!

Nb. Inmiddels hebben zich al enkele Lewenborgers gemeld die de handen ineen willen slaan om een milieu-actie in hun straat te organiseren. Ook meehelpen? Stuur dan een mail naar golvendlewenborg@nullgmail.com

vrachtwagen theorie
De Oude Bieb Lewenborg
menu
vrachtwagen theorie