Juridisch spreekuur bij De Oude Bieb

Als Oude Bieb willen we een laagdrempelige voorziening zijn met wanneer het nodig korte lijntjes naar de instanties die je verder kunnen helpen.

We zijn uitermate verheugd dat zich iemand bij ons gemeld heeft die een juridisch spreekuur vanuit de Oude Bieb wil houden.

Ik sprak met: Suzan de Jong, advocaat en gespecialiseerd in alle rechtsonderwerpen die te maken hebben met werk, inkomen, arbeidsongeschiktheid of jeugdrecht. 

Hulpaanbod via juridisch spreekuur

Zij kan ondersteuning bieden bij een dreigend arbeidsconflict, bij problemen met uitkeringen, zoals een bijstands, ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook kan ze adviseren bij problemen met jeugdzorginstanties (juridische hulp bieden bij zaken die vallen onder het jeugdrecht) bijvoorbeeld bij een onder toezichtstelling of (dreigende) uithuisplaatsing. “Voor veel mensen is een valkuil dat ze denken zelf alles wel (te) kunnen hanteren, maar vaak lopen ze er dan in vast”.

Suzan de Jong heeft al meer dan twintig jaar ervaring in de rechtspraktijk en heeft zich verder gespecialiseerd in arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid, via een postdoctorale leergang.

Zoek tijdig hulp of advies

Bij het weigeren of stopzetten van een uitkering, bij de dreigende toon van instanties zoals jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming kan tijdig aan de bel trekken zeer verstandig zijn. Suzan benadrukt hoe belangrijk het is snel stappen te zetten richting juridische bijstand. “Van belang is dat de drempel om advies in te winnen zo laag mogelijk is. Hoe later je de stap richting een advocaat zet, hoe moeilijker het is om het tij te keren. Ik kijk met een cliënt naar hoe je je op moet stellen naar instanties, zodat je krijgt wat je nodig hebt en zonder dat je te maken krijgt met situaties die je niet wilt”.

Suzan vertelt dat de juridische bijstand in Nederland voor de minima nog steeds toegankelijk is doordat mensen recht op kwijtschelding hebben van de de rechtsbijstand. Samen met cliënten doet Suzan de aanvraag hiervoor.

Via via hoorde Suzan van het bestaan van De Oude Bieb en ze besloot een steentje bij te dragen. “Ik vind het heel belangrijk dat er voorzieningen zoals De Oude Bieb bestaan. Dat er een warme plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen met dingen waar ze tegenaan lopen. Ik wil er graag mijn steentje aan bijdragen dat mensen niet nog meer bureaucratische hordes hoeven nemen.”


Hoe gaat het juridisch spreekuur in zijn werk?

Binnen De Oude Bieb worden onze medewerkers geïnformeerd over deze mogelijkheid van een juridisch spreekuur. Als zij in gesprek raken met een bezoeker (of collega) kunnen we wijzen op deze mogelijkheid en de contactgegevens van Suzan overleggen.

We gaan dan een afspraak regelen via de telefoon of de email. Suzan kan dan in De Oude Bieb komen om de situatie met de persoon te bespreken.

Het wordt dus niet zo dat Suzan hier elke week een uur zit, maar wel dat ze elke week tijd reserveert voor als mensen in De Oude Bieb met haar af willen spreken.

Contactgegevens

Wil je meer weten over Suzan de Jong en haar werk als advocaat? Kijk dan eens op haar website: www.suzandejong.nl

Voor het maken van een afspraak kun je bellen met 050-2113836. Als ze je niet te woord kan staan op dat moment kan ze je terugbellen.

Via de mail kun je contact opnemen met haar. Het emailadres is info@nullsuzandejong.nl

vrachtwagen theorie
De Oude Bieb Lewenborg
menu
vrachtwagen theorie