Organisatie

Stichting De Oude Bieb is een organisatie die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat. Met de algemeen coördinator en de coördinator vrijwilligers en bezoekers heeft De Oude Bieb twee betaalde krachten in dienst en zij ondersteunen de vrijwilligers waar nodig. Gaandeweg heeft het team zich verder ontwikkeld en is het takenpakket uitgebreid om tegemoet te komen aan het toegenomen aantal projecten en activiteiten binnen De Oude Bieb. Een aantal taken is verdeeld over werkgroepen, en elke werkgroep heeft een vrijwillig coördinator. Samen vormen zij het team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken bij De Oude Bieb.

Een mooie ontwikkeling, die ook een verdere professionalisering betekent voor de organisatie. Dat gaat soms gepaard met de nodige groeistuipen. Meer vrijwilligers betekent immers: meer aansturing door voldoende gemotiveerde mensen, eveneens vrijwilligers, die over de juiste capaciteiten beschikken. Daarom staan er geregeld vrijwilligersvacatures uit om in de behoefte te voorzien. En dat biedt bewoners van de wijken weer de kans zich te ontwikkelen.

Ontwikkeling

De Oude Bieb streeft ernaar vrijwilligers en medewerkers zoveel mogelijk kansen te bieden hun kennis te vergroten. Dit doen we door het aanbieden van workshops en trainingen. Als vrijwilligers of medewerkers zich verder willen ontwikkelen en bekwamen, dan biedt De Oude Bieb hun de mogelijkheid een certificaat of diploma te behalen.

De Oude Bieb organiseert daartoe onder meer trainingen in eigen huis en zet daarbij trainers in die de taal spreken van onze vrijwilligers. Ook het volgen van een training of opleiding buitenshuis of een reguliere opleiding op MBO-niveau behoort tot de mogelijkheden.

De Oude Bieb werkt vraaggericht, dus als vrijwilligers behoefte hebben aan een bepaalde training, organiseren we die. Zo bieden we jaarlijks een BHV-training, een kennismakingstraining voor nieuwe vrijwilligers en een training Grenzen stellen aan.

 

Erkend Leerbedrijf

De Oude Bieb is officieel erkend als leerbedrijf, omdat De Oude Bieb aan haar vrijwilligers de mogelijkheid wil bieden echt werk te maken van hun ontwikkeling. Maar ook om MBO-studenten de kans te bieden hun stage te lopen in een sociaal-maatschappelijke omgeving. Daarmee verbreedt De Oude Bieb het draagvlak onder jonge mensen die nog aan het begin staan van hun loopbaan.

Het gaat om de volgende opleidingen:
– Servicemedewerker
– Assistent dienstverlening
– Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
– Assistent verkoop/retail
– Retailmedewerker
– VMBO – Boris
– Begeleider maatschappelijke zorg
– Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
– Sociaal werker