Financiën

De Oude Bieb is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat al het geld dat binnen komt ook weer wordt besteed aan initiatieven van en voor wijkbewoners.

Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de financiën, de penningmeester beheert deze. Projecten die onder de paraplu van De Oude Bieb draaien, hebben gescheiden financiële stromen, elk met een eigen begroting en verantwoording

Jaarlijks maakt de boekhouder de jaarcijfers op. In deze jaarcijfers vindt u alle inkomsten en uitgaven van de stichting. De jaarcijfers worden ook gebruikt om verantwoording af te leggen aan de verschillende organisaties die een financiële bijdrage doen aan De Oude Bieb. We krijgen bijvoorbeeld geld van de gemeente Groningen, maar voor projecten vragen we ook geld aan fondsen. Ook de inkomsten uit de Biebshop worden in de jaarcijfers verantwoord. Het complete overzicht vindt u op de pagina Documenten

 

Jaarrekening