Bestuur Stichting De Oude Bieb

De bestuursleden werden eind 2015, begin 2016 geworven. Ze hebben een verschillende achtergrond: de politiek, gebruikers van De Oude Bieb, ondernemers uit de wijk. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn alle vijf op één of andere manier al betrokken (geweest) bij De Oude Bieb, komen alle vijf uit Lewenborg of omgeving en zijn alle vijf bereid hun betrokkenheid om te zetten in een bestuurslidmaatschap. Het bestuur vergadert maandelijks of vaker indien nodig. Tussendoor wordt bilateraal overlegd of vindt telefonisch of per e-mail overleg plaats.

De bestuursvergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk voor vrijwilligers en vaste bezoekers van De Oude Bieb. Zij zijn welkom bij de vergadering, kunnen als gast aanschuiven en spreektijd krijgen.

Afstand en betrokkenheid

Het bestuur doet zijn werk op afstand en heeft geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken. De algemeen coördinator is steeds aanwezig bij de bestuursvergaderingen; het bestuur fungeert ook als klankbord. Eén van de bestuursleden is tevens als vrijwilliger actief in De Oude Bieb. Met beiden aanwezig kan er over en weer goed voeling gehouden worden met de actualiteit en eventueel te zetten stappen goed afgestemd worden. Er wordt actief bestuurd met een grote mate van betrokkenheid. Dat heeft alles te maken met de ontwikkeling die De Oude Bieb doorloopt. Het belang van De Oude Bieb als sociale huiskamer in de wijk én als plek waar projecten en initiatieven tot ontwikkeling komen, groeit namelijk voortdurend. En daarmee groeit tevens het aantal kwesties waarover besloten dient te worden om de organisatie in goede banen te leiden.

Opdracht voor het bestuur

Belangrijkste opdracht voor het bestuur is: faciliteren. Om het mogelijk te maken dat De Oude Bieb als instelling kan voortbestaan. Dat de organisatie financieel gezond is en voldoet aan standaarden op het gebied van veiligheid, ARBO en werken met vrijwilligers. Dat criteria die gelden voor een stichting en een ANBI gerespecteerd en nageleefd worden. Dat de organisatie transparant, betrouwbaar en integer is. En ten slotte, om het mogelijk te maken dat de doelstellingen van de instelling behouden blijven en behaald worden.

Bestuursleden

Ruud van Erp

Ruud van Erp

Voorzitter

Oud-Gebiedsmanager stadsdeel Oost

Bram Hügel

Secretaris

Tekstschrijver en ondernemer

Monica ten Hoove-Helbig

Penningmeester

Budgetcoach en ondernemer

Daan Wiers

Bestuurslid

Vrijwilliger bij De Oude Bieb

Marja Wolthuizen

Bestuurslid

Adviseur vrijwillige inzet bij Link050