Kernpunt

Het beleid van de stichting is erop gericht onderstaande blijvend mogelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep bewoners.

De Oude Bieb biedt bewoners een laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar iedereen welkom is. Een warme en gemoedelijke plek, waar wederzijds respect voorop staat. Met als doel om mensen weer het gevoel te geven dat ze ertoe doen, voor henzelf en voor de samenleving.

Sleutelwoorden zijn: ontmoeten, veiligheid bieden, een luisterend oor bieden, activeren. Voorbij dat warme welkom is er de mogelijkheid voor vrijwilligers en bezoekers om zich verder te ontwikkelen, keuzes te maken, weer in beweging te komen. De stap om iets te gaan doen komt pas wanneer mensen weer tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Soms is dat inzicht al daar, maar voelen mensen zich lamgeslagen door langdurige financiële malaise. Vrijwilligers bieden bezoekers een inspirerende en warme omgeving, zodat zij weer tot handelen kunnen overgaan.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting De Oude Bieb verlangen en ontvangen geen vergoeding voor het werk dat zij doen voor de stichting. De stichting heeft twee betaalde krachten in dienst; een algemeen coördinator en een coördinator Vrijwilligers en Bezoekers.

Vrijwilligers bij De Oude Bieb ontvangen geen vergoeding. Het streven is daar in de toekomst verandering in te brengen. Vrijwilligers in een participatiebaan ontvangen daarvoor de gangbare vergoeding van de gemeente.