Doelstellingen

Stichting De Oude Bieb heeft als belangrijkste doelen:

  • Het doorbreken van het isolement als gevolg van financiële of sociale armoede voor bewoners van de wijk Lewenborg (en omliggende wijken) in Groningen, ook om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen
  • Het bieden van een veilige plek aan bezoekers en vrijwilligers
  • Alles in het werk stellen om deze doelen te verwezenlijken.

De Oude Bieb doet dat door een sociale ontmoetingsruimte te bieden die van en voor de bewoners is; activiteiten aan te bieden om de mentale, emotionele en fysieke ontwikkeling te bevorderen en samenwerking te zoeken met andere mensen en organisaties.

“De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Maar kan wel activiteiten ontplooien die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen, ook als dat winstgevende activiteiten betreft. Uitsluitend binnen de grenzen van hetgeen wettelijk is toegestaan en waarvan de opbrengsten geheel bestemd zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting.”
Zo staat het vrij vertaald in de statuten.

Lees hier meer over De Oude Bieb

Het ontstaan van De Oude Bieb
Hoe werkt de De Oude Bieb

Eigen bronnen van inkomsten

Stichting De Oude Bieb heeft een eigen inpandige kringloopwinkel: De Biebshop, en dit is voor ons een belangrijke inkomstenbron. Een groot deel van de inkomsten wordt ingezet om initiatieven en projecten van bewoners,  die beantwoorden aan onze doelstellingen voor de wijk, in De Oude Bieb mogelijk te maken. Een kleiner deel wordt ingezet om de exploitatiekosten van De Oude Bieb te dekken. De Oude Bieb ontvangt daarnaast een vergoeding voor de persoonlijke ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers in een participatiebaan.

Ook ontvangt De Oude Bieb op projectbasis regelmatig subsidies van diverse fondsen.