Gemeente Groningen

Met de gemeente Groningen bestaat – hoe kan het anders – al langere tijd een hechte band. Veel is te danken aan de inzet van stadsdeelcoördinatie en het gebiedsteam. Ook nu De Oude Bieb op eigen benen staat blijft die goede band bestaan, wat onder meer is terug te zien aan de financiële ondersteuning door de gemeente. Tenslotte is De Oude Bieb als een gemeentelijk experiment gestart en succesvol gebleken


AtHomeFirst

Sinds juni 2020 is De Oude Bieb een Algemene Voorziening. De projectuitvoerder van ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ kreeg naar aanleiding van de samenwerking met AtHomeFirst urenuitbreiding. Zij heeft 16 uur per week ruimte om na een verwijzing contact te leggen met wijkbewoners die sociaal geïsoleerd zijn. Mensen kunnen worden aangemeld door AtHomeFirst, het Sociaal team, Kansrijk Oost of Het Leger des Heils. Dit kan zijn voor een kopje koffie of meedoen aan een activiteit.


BeWoners Platform Lewenborg

De Oude Bieb werkt samen met het BeWonersPlatform Lewenborg, bedoeld om initiatieven van wijkbewoners mogelijk te maken. Door deze samenwerking helpt De Oude Bieb actief mee om belangrijke thema’s als veiligheid, doorbreken van isolement en participatie van bewoners in de wijk verder uit te werken.
Een voorbeeld van onze samenwerking: wijkkrant de Lewenborger wordt verspreid met gebruikmaking van onze Biebbus

 


Woningcorporatie Lefier

Woningcorporatie Lefier is eigenaar van het pand waarin De Oude Bieb is gehuisvest.


WIJ-team Lewenborg

WIJ-team Lewenborg, is het sociale hulpteam in de wijk. Er wordt op verschillende terreinen samengewerkt, onder meer met de opbouwwerkers en de Sociaal Raadsvrouw. Zij houdt regelmatig spreekuur bij De Oude Bieb.
Bezoekers met een specifieke hulpvraag worden door De Oude Bieb in contact gebracht met WIJ.


Fondsen

De Oude Bieb ontvangt regelmatig subsidie van onderstaande fondsen:
• Armoedefonds
• Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
• LSA BuurtBespaarBudget
• MAEX Impuls Groningen
• Mamamini Goededoelenfonds
• Oranje Fonds
• Postcode Loterij Buurtfonds
• VSBfonds