Gemeente Groningen

Met de gemeente Groningen bestaat – hoe kan het anders – al langere tijd een hechte band. Veel is te danken aan de inzet van stadsdeelcoördinatie en het gebiedsteam. Ook nu De Oude Bieb op eigen benen staat blijft die goede band bestaan, wat onder meer is terug te zien aan de financiële ondersteuning door de gemeente. Tenslotte is De Oude Bieb als een gemeentelijk experiment gestart en succesvol gebleken


 

AtHomeFirst

Sinds juni 2020 is De Oude Bieb een Algemene Voorziening. De projectuitvoerder van ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ kreeg naar aanleiding van de samenwerking met AtHomeFirst urenuitbreiding. Zij heeft 16 uur per week ruimte om na een verwijzing contact te leggen met wijkbewoners die sociaal geïsoleerd zijn. Mensen kunnen worden aangemeld door AtHomeFirst, het Sociaal team, Kansrijk Oost of Het Leger des Heils. Dit kan zijn voor een kopje koffie of meedoen aan een activiteit.


Woningcorporatie Lefier

Woningcorporatie Lefier is eigenaar van het pand waarin De Oude Bieb is gehuisvest. Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden om plaats te maken voor nieuwbouw. De Oude Bieb heeft een overeenkomst kunnen sluiten met de woningcorporatie, waarbij wij kosteloos gebruik kunnen maken van het pand tot 1 juli 2019. Wij zijn Lefier daarvoor zeer erkentelijk. Ondertussen wordt naarstig gezocht naar een geschikte nieuwe locatie. De geplande nieuwbouw biedt geen ruimte voor ons als nieuw onderkomen.


 

WIJ-team Lewenborg

Wij-team Lewenborg, is het sociale hulpteam in de wijk. Er wordt op verschillende terreinen samengewerkt, onder meer bij het Energieproject. Bezoekers met een specifieke hulpvraag worden door De Oude Bieb in contact gebracht met Wij. Cliënten van Wij kunnen doorverwezen of doorgeplaatst worden naar De Oude Bieb. Er is door Wij training en coaching verzorgd voor de vrijwilligers van De Oude Bieb.


 

Bewoners Platform Lewenborg

Vanuit De Oude Bieb werken we samen met het Bewonersplatform Lewenborg.
Enkele vrijwilligers van De Oude Bieb zijn actief betrokken bij het bewonersplatform.