Op eigen benen

In 2016 is De Oude Bieb van een gemeentelijk project een zelfstandige stichting geworden, op eigen benen dus. Na overleg met woningcorporatie Lefier en de gemeente Groningen werd een soepele overgang gemaakt.

Een logische stap in de ontwikkeling van De Oude Bieb, ook om het voortbestaan voor langere tijd vast te leggen. Want De Oude Bieb is inmiddels niet meer weg te denken uit de wijk en voor veel mensen meer dan alleen een plek om anderen te ontmoeten in een warme en gemoedelijke sfeer


De Kunst van het Rondkomen

De Oude Bieb in Lewenborg is in januari 2014 ontstaan uit het armoedebeleid van de gemeente Groningen. Een daaraan voorafgaand project – de Kunst van het Rondkomen – inventariseerde de behoefte onder bewoners die met heel weinig geld moeten zien rond te komen.

Voorzieningen zijn er genoeg, was het uitgangspunt, maar hoe kunnen we de groeiende groep minima tegemoet komen? Veel geïnterviewden wilden graag een plek waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze zich niet hoeven te schamen voor hun situatie. Ook gaven mensen aan graag weer dingen te willen leren.


Stamtafel

Zo is een ontmoetingsplek ontstaan waar mensen tot rust, weer tot zichzelf kunnen komen. Om van daaruit naar eigen behoefte en vermogen weer vorm te geven aan hun eigen leven. Een huiskamer met centraal een grote stamtafel, waar per dagdeel twee gastvrouwen of -heren de bezoekers verwelkomen.

Van hen wordt ook gevraagd om oog te hebben voor wie alleen maar wil koffiedrinken en voor wie misschien zijn verhaal kwijt wil. Koffie en thee zijn gratis om de drempel zo laag mogelijk te houden en de tafel is ruim voorzien van kranten en bladen.


Handen uit de mouwen

En voor wie graag aan de slag wil, is er de mogelijk deel te nemen aan één van de dagelijkse activiteiten, of om als vrijwilliger in De Oude Bieb of in de Biebshop aan de slag te gaan, een cursus, training of opleiding te volgen of door bijvoorbeeld met een eigen initiatief te komen.

Ook daar is ruimte voor. Mensen kunnen aangeven deel te willen nemen aan de gesprekscyclus in het kader van Zelfregie en herstel en er zijn meer mogelijkheden jezelf te ontplooien.