Wethouder maakt kennis met De Oude Bieb

Wethouder maakt kennis met De Oude Bieb

Wethouder maakt kennis met De Oude Bieb

Donderdag 6 augustus 2020  bracht de nieuwe stadsdeelwethouder Isabelle Diks een bezoek aan De Oude Bieb. Zij is de opvolger van Mattias Gijsbertsen. Eigenlijk zouden we de burgemeester afgelopen donderdag welkom heten bij De Oude Bieb. Hij werd op het laatste moment naar Den Haag gesommeerd voor een vergadering met de Veiligheidsregio over het coronavirus. Gelukkig was wethouder Isabelle Diks bereid om zijn plaats in te nemen. Wethouder Diks werd vergezeld door 2 medewerkers van de Gemeente Groningen, gebiedsmanager Minetta Koornstra en beleidsmedewerker Jelly Bruining. 

De officiële bijeenkomst werd geopend door Daan en Caroline. Zij deelden de geschiedenis over het ontstaan van De Oude Bieb met de wethouder en andere aanwezigen. Ze zijn ooit begonnen met een wens om de minima te helpen en deze wens is boven verwachting uitgegroeid tot de onderneming van nu, maar geheel volgens de oorspronkelijke idealen van de beide dames.

Er is ook stilgestaan bij de projecten. Een kleine greep uit de vele projecten is een project geleid door Petra, “Iedereen doet mee in Lewenborg”.  Dat omvat het ontwikkelen en ontplooien van verborgen talenten van de vrijwilligers door middel van begeleiding, coachen en cursussen. 

Uitvoerig werd stilgestaan bij de medewerkers die een participatiebaan hebben of hebben gehad  binnen De Oude Bieb. Ook is ingegaan op de vraag hoe de begeleiding van particpatiebaners verloopt. 

En er is aandacht besteed aan de twee projecten   Soep & Kletskoek en de maandelijkse maaltijd. Voor de boodschappen worden we dikwijls gesponsord door supermarkt de Coop in ons ons winkelcentrum.  We krijgen gratis brood dankzij  Bakker Meindertsma die we verdelen tussen de mensen die het het hardste nodig hebben. Hiermee wordt tevens voedselverspilling tegengegaan.

Naast een kopje koffie en een praatje waarvoor wijkbewoners terecht kunnen bij ons is er ook een kringloopwinkel, een handwerkgroep, een koor, juridisch spreekuur,  een taalhuis een klaverjasclub en de maandelijkse bingomiddag. 

Vervolgens hebben vrijwilligers en bezoekers verteld hoe ze bij De Oude Bieb terechtkwamen en wat ze daar hebben gevonden. Mooie verhalen over betrokken, bevlogen en empathisch mensen, die soms om hulp kwamen, maar vaak gebleven zijn om hulp te geven. We hebben anekdoten gehoord van hoveniers, een klusjesman, een manusje van-alles, een koor dirigente, koks, een IT’er/musicus en nog veel meer. Tijdens deze bijeenkomst bleek weer dat de kracht van De Oude Bieb komt van ons allemaal, bestuur, vrijwilligers en bezoekers. 

Wethouder Diks heeft genoten van de verhalen en was onder de indruk van De Oude Bieb en wat zij betekent voor de buurt. Ze heeft toegezegd dit onder de aandacht van de Gemeenteraad te brengen en houden.

vrachtwagen theorie
De Oude Bieb Lewenborg
menu
vrachtwagen theorie