Update ten aanzien van activiteiten

Update ten aanzien van activiteiten

Update ten aanzien van activiteiten

We zitten op op een nieuwe locatie en we moeten creatief zijn met de ruimte die tot onze beschikking staat.
Door corona waren veel activiteiten lange tijd niet mogelijk.
Helaas zijn er ook enkele activiteiten gestopt, zoals de ateliergroep.
De goedbezochte Soep & Kletskoek en de Maaltijd kunnen nu nog niet plaatsvinden, wat we natuurlijk betreuren.

Gelukkig zijn er wel enkele activiteiten binnen De Oude Bieb wèl weer mogelijk!
Op de woensdagavond komt de handwerkclub Get Hooked weer als vanouds bijeen tussen 19.30 en 21,30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Wil je graag meedoen met handwerken en zit je nog niet in de appgroep, bel dan even vantevoren dat je graag wilt aanschuiven.

Elke woensdagmiddag is er een activiteit voor onze bezoekers in de Emmaüskerk, de kerk die naast ons gesloopte pand aan de Midscheeps staat. Als je mee wilt doen aan een activiteit: maak van te voren een telefonischa afspraak dat je langs wilt komen.

Op de woensdagmiddag (tussen 13 en 15 uur) is er bingo, sjoelen of klaverjassen.

vrachtwagen theorie
De Oude Bieb Lewenborg
menu
vrachtwagen theorie