De biebbus reed door de wijk tijdens de afvalpilot

De biebbus reed door de wijk tijdens de afvalpilot

De biebbus reed door de wijk tijdens de afvalpilot
De bus van De Oude Bieb heeft de afgelopen maanden haar nut bewezen tijdens de pilot “afvalbrengpunt in de wijk”.
Bewonersplatform Lewenborg (waarin ook vrijwilligers van De Oude Bieb zitting  hebben) heeft samen met de gemeente Groningen deze pilot uitgewerkt om mensen een extra gelegenheid te bieden hun grofvuil ed. dichtbij huis te kunnen inleveren.
Vanwege de coronamaatregelen is gekozen voor een systeem op afspraak. De huishoudens die zich konden aanmelden kregen van te voren een flyer in de bus.
Tussen eind maart en eind juni is de hele wijk Lewenborg aan de beurt geweest.
Bij een aantal mensen voor wie het niet mogelijk is de spullen zelf te komen brengen, zijn de spullen tegen een kleine vergoeding bij ze thuis opgehaald. Er was veel belangstelling voor vanuit bewoners om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
vrachtwagen theorie
De Oude Bieb Lewenborg
menu
vrachtwagen theorie