Evenement categorieën: Projecten

Iedereen doet mee

Datum: 26 maart 2023

Samen met de ondersteuning van de Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie, hebben we sinds mei 2018 het project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’. Dit project is bedoeld om de eigen kracht van de vrijwilligers van De Oude Bieb te ontwikkelen en versterken. Vrijwilligers kunnen leren hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen om vervolgens die kennis weer over te dragen aan andere vrijwilligers en bezoekers van De Oude Bieb.

De ervaring leert dat veel mensen die vrijwilliger zijn geworden in De Oude Bieb de stap hebben gezet vanuit een sociaal isolement. Veel mensen hebben hun eigen rugzakje als ze voor het eerst binnenstappen. Binnen De Oude Bieb is een klimaat waarin zij zich verder hebben kunnen ontwikkelen.
Door middel van trainingen en cursussen worden de vrijwilligers versterkt in hun vaardigheden.
De rotstraining en de ontwikkeltraining zijn daarvan voorbeelden. Geleerd wordt bijvoorbeeld hoe je omgaat met grenzen, hoe je mensen kunt aanspreken op hun gedrag en hoe je je zelfvertrouwen kan vergroten.

In De Oude Bieb spreken we liever over ontwikkelgesprekken dan coaching. Het past beter bij het laagdrempelige karakter van De Oude Bieb.

Vanuit het VSB Fonds is een subsidie beschikbaar gesteld voor dit project

Bewoners- platform Lewenborg

Datum: 26 maart 2023

In 2020 ging Bewonersplatform Lewenborg van start als opvolger van wijkvereniging De Scheepsraad en Golvend Lewenborg. Enkele vrijwilligers van De Oude Bieb zijn nauw betrokken bij het Bewonersplatform in de wijk. Hiermee wordt getracht onderlinge verbindingen te leggen, samen te werken met bewoners en organisaties en nieuwe initiatieven voor de wijk te realiseren.

Door deelname in het project ‘Golvend Lewenborg’ – bedoeld om initiatieven van wijkbewoners mogelijk te maken – helpt De Oude Bieb actief mee om belangrijke thema’s als veiligheid, doorbreken van isolement en participatie van bewoners in de wijk verder uit te werken. Hierin speelt De Oude Bieb in samenwerking met andere wijkorganisaties een ondersteunende en faciliterende rol en wordt er vooral ingezet op betrokkenheid, het creëren van kansen en uitvoering door bewoners uit de wijken.

Het Taalhuis

Datum: 26 maart 2023

Het Taalhuis is bedoeld voor een ieder die zijn vaardigheden in de Nederlandse taal verder wil ontwikkelen, Dat kan gaan om beter leren lezen en schrijven, maar ook spreken en luisteren.
De Oude Bieb faciliteert het spreekuur van het Taalhuis. Dat is elke donderdag in de centrale hal van De Oude Bieb van 11 tot 12 uur. Het is een project van oa. Forumbibliotheek Groningen.