Iedereen doet mee

Iedereen doet mee

Iedereen doet mee
Projecten

Samen met de ondersteuning van de Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie, hebben we sinds mei 2018 het project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’. Dit project is bedoeld om de eigen kracht van de vrijwilligers van De Oude Bieb te ontwikkelen en versterken. Vrijwilligers kunnen leren hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen om vervolgens die kennis weer over te dragen aan andere vrijwilligers en bezoekers van De Oude Bieb.

De ervaring leert dat veel mensen die vrijwilliger zijn geworden in De Oude Bieb de stap hebben gezet vanuit een sociaal isolement. Veel mensen hebben hun eigen rugzakje als ze voor het eerst binnenstappen. Binnen De Oude Bieb is een klimaat waarin zij zich verder hebben kunnen ontwikkelen.
Door middel van trainingen en cursussen worden de vrijwilligers versterkt in hun vaardigheden.
De rotstraining en de ontwikkeltraining zijn daarvan voorbeelden. Geleerd wordt bijvoorbeeld hoe je omgaat met grenzen, hoe je mensen kunt aanspreken op hun gedrag en hoe je je zelfvertrouwen kan vergroten.

In De Oude Bieb spreken we liever over ontwikkelgesprekken dan coaching. Het past beter bij het laagdrempelige karakter van De Oude Bieb.

Vanuit het VSB Fonds is een subsidie beschikbaar gesteld voor dit project

vrachtwagen theorie
De Oude Bieb Lewenborg
menu
vrachtwagen theorie