Bewoners- platform Lewenborg

Bewoners- platform Lewenborg

Bewoners- platform Lewenborg
Projecten

In 2020 ging Bewonersplatform Lewenborg van start als opvolger van wijkvereniging De Scheepsraad en Golvend Lewenborg. Enkele vrijwilligers van De Oude Bieb zijn nauw betrokken bij het Bewonersplatform in de wijk. Hiermee wordt getracht onderlinge verbindingen te leggen, samen te werken met bewoners en organisaties en nieuwe initiatieven voor de wijk te realiseren.

Door deelname in het project ‘Golvend Lewenborg’ – bedoeld om initiatieven van wijkbewoners mogelijk te maken – helpt De Oude Bieb actief mee om belangrijke thema’s als veiligheid, doorbreken van isolement en participatie van bewoners in de wijk verder uit te werken. Hierin speelt De Oude Bieb in samenwerking met andere wijkorganisaties een ondersteunende en faciliterende rol en wordt er vooral ingezet op betrokkenheid, het creëren van kansen en uitvoering door bewoners uit de wijken.