Nieuwtje uit De Oude Bieb oktober

(deze nieuwsberichten verschenen ook in wijkkrant De Lewenborger)

Burendag

Op vrijdag 25 september hebben we aandacht aan Burendag besteed. Langs het fietspad serveerden we koffie en soep voor onze bezoekers en passerende buurtgenoten. De bezoekers van De Oude Bieb konden genieten van een driegangenmenu, klaargemaakt door onze vrijwilligers. Het ijscokarretje dat elders in de wijk actief was met Burendag, kwam ook nog even langs.

Vrijwilligers

Inmiddels hebben we weer een aantal nieuwe vrijwilligers die bij ons werken en een stagiaire van de HBO opleiding Social Work. We kunnen nog nieuwe vrijwilligers gebruiken voor onze winkel, de biebshop, als gastvrouw of als gastheer. Een participatiebaan is wellicht ook mogelijk.

Koffiedrinken 

Al een tijdje kan er weer gezellig koffiegedronken worden in De Oude Bieb. Dat kan nu elke maandag, woensdag- en vrijdagochtend tussen 10 en 11.30 uur. Van te voren telefonisch reserveren hoeft niet meer.

Activiteiten

De activiteiten lopen inmiddels weer als een trein!
Op dinsdagochtend (van 10 tot 12) en op woensdagavond (van 19.30-21.30) is er Get Hooked, de gezellige handwerkgroep van De Oude Bieb.
Elke woensdag mag De Oude Bieb gebruik maken van de Emmaüskerk, het kerkgebouw naast het braakliggende terrein waar ons vorige pand zat.|
Er is een sjoelmiddag op elke 2e woensdag van de maand, tussen 13.30 en 15 uur.
Het inloopatelier is inmiddels terug op de woensdagochtend tussen 10 uur en 11.45 uur in de Emmaüskerk
Op vrijdagmiddag is er een klaverjasgroep actief
De speelkaarten vliegen je om de oren tussen 13 en 16 uur en je kunt aanschuiven als je je van te voren hebt opgegeven.
Op dinsdagmiddag kunnen wijkbewoners met ons mee op pad om de wijk te bevrijden van zwerfafval. We starten rond 13 uur vanaf de Werf aan de Overloop.
Het koor Zin in Zingen komt weer bij elkaar en repeteert elke woensdag tussen 10 en 12 uur bij Muziek Organisatie Noord aan de Bieslookstraat 22.

Opgeven voor alle activiteiten kan  met een telefoontje naar De Oude Bieb via nummer 050-8517806

Biebshop

In de biebshop hangt inmiddels de wintercollectie aan kleding.
Daarnaast hebben we een veelzijdig assortiment accessoires voor in huis, speelgoed, kinderkleding, boeken en nog veel meer. Allemaal voor kleine prijsjes. Openingstijden van de winkel: op werkdagen van 13 tot 16 uur.

Bezoek raadslid van Doesen

In het kader van de landelijke week tegen eenzaamheid kwam D66-raadslid Koosje van Doesen bij De Oude Bieb op visite. Ze ging in gesprek met bezoekers, oa. over het onderwerp eenzaamheid.

Maaltijd voor bezoekers

Met ingang van donderdag 14 oktober kunnen bezoekers om half vijf warm eten bij De Oude Bieb. Het is speciaal opgezet om sociaal isolement tegen te gaan en hier lekker en gezond te eten. Mensen kunnen telefonisch reserveren als ze mee willen eten. Er is beperkt plek en het is primair bedoeld voor mensen die anders sociaal geïsoleerd raken. Vrijwilligers van De Oude Bieb hebben inmiddels een speciale kookgroep geformeerd.

Rabo Club Support

Mensen die lid zijn van de Rabobank, kunnen via de actie Rabobank Club Support op hun favoriete goede doel stemmen. Je kan op De Oude Bieb stemmen, en hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage is die we krijgen via Rabo Club Support. Wij kunnen dat geld weer inzetten voor activiteiten in De Oude Bieb, waarbij we inzetten op tegengaan van een sociaal isolement.

Voor meer info kijk op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

AED

In de hal hangt een AED. Die is beschikbaar op werkdagen tussen 10 en 16 uur. Dan zijn er altijd mensen van ons aanwezig.

De Oude Bieb is Menstruatie Uitgifte Punt (MUP)

De Oude Bieb heeft van het Armoedefonds tampons en maandverband gekregen als middel in de strijd tegen menstruatiearmoede. Feit is dat er vrouwen en meisjes in Nederland zijn die geen geld hebben om maandverband te kopen. Ze kunnen bij ons terecht. In het toilet hangt een kastje met producten die vrouwen mee mogen nemen.

Kinderboeken

Op 6 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek begonnen. In ons pand aan het Anker hebben we in de centrale hal een heleboel kinderzwerfboeken. Een heus kinderzwerfboekenstation.  Deze boeken mogen meegenomen worden. Heb je zelf boeken over, dan mag je ze in de kast zetten. Alle boeken krijgen een speciale kinderzwerfboekensticker. We hopen dat het een extra stimulans is voor kinderen in de wijk om te gaan lezen.

 

Oproep: De Oude Bieb zoekt een nieuw bestuurslid!

Stichting De Oude Bieb zoekt op korte termijn versterking van haar bestuur 

Wat is De Oude Bieb? 

De Oude Bieb is voortgekomen uit het bewonersinitiatief ‘de Kunst van het rondkomen’ in de wijk  Lewenborg in Groningen. Gestart in 2014, met ondersteuning door de gemeente Groningen vanuit  het armoedebeleid. In 2016 werd De Oude Bieb zelfstandig en omgevormd tot een stichting.  Sindsdien is de organisatie gestaag gegroeid en heeft zich een vaste plek in de wijk verworven. Zie de  website voor meer informatie. 

Hoe is de organisatie vormgegeven? 

De Oude Bieb is een vrijwilligersorganisatie. De dagelijkse aansturing is in handen van de algemeen  coördinator, in samenwerking met de afdelingscoördinatoren. Het bestuur is zeer betrokken bij de  dagelijkse gang van zaken, maar doet zijn werk op afstand. Er wordt maandelijks vergaderd op vaste  tijdstippen, indien nodig vaker. We zijn een platte organisatie, zonder hiërarchie en we hechten aan  informele omgangsvormen. 

Wat verwachten we van je? 

Ter versterking van ons vierkoppige bestuur, zoeken wij op korte termijn een kandidaat die: relevante kennis van het sociale domein en affiniteit daarmee heeft; 

  • beschikt over een helder denkvermogen en strategisch inzicht; 
  • communicatief vaardig is; 
  • een brede kijk heeft op de samenleving; 
  • (enige) ervaring heeft op bestuurlijk niveau; 
  • open en toegankelijk is; 
  • een prettige gesprekspartner is; 
  • bereid is zich in te zetten voor de organisatie en daar tijd in te investeren. 

Gezien de gemiddelde leeftijd van de zittende bestuursleden gaat onze voorkeur uit naar een  kandidaat tussen de 30 en 60 jaar. De ureninzet bedraagt gemiddeld circa 15 per maand, afhankelijk  van de persoonlijke situatie van de kandidaat. De functie is onbezoldigd. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden kandidaten een mooie plek in een bruisende organisatie. Je bent als bestuurder  medeverantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid voor de langere termijn. Je denkt mee  over huidige en aankomende projecten, je bent gesprekspartner bij overleggen met  partnerorganisaties en stakeholders en helpt mee de toekomst van De Oude Bieb op een veilige  koers te houden. Er is volop ruimte jezelf hierin te ontwikkelen. 

Solliciteren? 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ruud van Erp, voorzitter: 06-1321 5191 of Bram Hügel, secretaris: 06-2143 3298. 

Spreekt deze functie je aan, stuur dan vóór 30 september een motivatiebrief met je cv naar: secretaris@nulldeoudebieblewenborg.nl

Stichting De Oude Bieb
Anker 14b

9732 HV Groningen
tel: 050-851 7806
mail: deoudebieb@nullgmail.com
website: https://deoudebieblewenborg.nl/nieuw

De biebbus reed door de wijk tijdens de afvalpilot

De bus van De Oude Bieb heeft de afgelopen maanden haar nut bewezen tijdens de pilot “afvalbrengpunt in de wijk”.
Bewonersplatform Lewenborg (waarin ook vrijwilligers van De Oude Bieb zitting  hebben) heeft samen met de gemeente Groningen deze pilot uitgewerkt om mensen een extra gelegenheid te bieden hun grofvuil ed. dichtbij huis te kunnen inleveren.
Vanwege de coronamaatregelen is gekozen voor een systeem op afspraak. De huishoudens die zich konden aanmelden kregen van te voren een flyer in de bus.
Tussen eind maart en eind juni is de hele wijk Lewenborg aan de beurt geweest.
Bij een aantal mensen voor wie het niet mogelijk is de spullen zelf te komen brengen, zijn de spullen tegen een kleine vergoeding bij ze thuis opgehaald. Er was veel belangstelling voor vanuit bewoners om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Mantelzorgkaart – mantelzorgers opgelet!

Mantelzorgers die in de gemeente Groningen wonen en mantelzorg verlenen kunnen de Mantelzorgkaart aanvragen. Een kleine blijk van waardering vanuit de gemeente Groningen en Humanitas. De Mantelzorgkaart bestaat uit coupons voor leuke acties en activiteiten. Denk aan een gratis bos bloemen, iets lekkers van de bakker en een lunch voor twee personen.
Via de website van Humanitas kun je de manterlzorgkaart aanvragen.
De Oude Bieb kan je eventueel helpen met het invullen van de aanvraag.

 

Jonge mantelzorgers

Voor kinderen/jongeren die opgroeien met een zorgsituatie binnen het gezin zijn er 2 bioscoopbonnen. Het aanmelden van jonge mantelzorgers/aanvragen van de bonnen gaat via hetzelfde formulier: zie website van Humanitas.

Wat gebeurt er daarna?

Steunpunt Mantelzorg stuurt de mantelzorgkaart binnen 2 weken per post toe.
Mantelzorgers zijn vanaf dat moment ingeschreven en ontvangen de nieuwsbrief met informatie en activiteiten.

Zie https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/activiteiten-en-cursussen2/mantelzorgkaart/formulieren/aanvraag-mantelzorgkaart/

De Oude Bieb Lewenborg
menu