VPRO-serie “ De kracht van de kringloopwinkel”

In de kerstvakantie zendt de VPRO de serie “ de kracht van de kringloopwinkel”  uit, een serie over verschillende kringloopwinkels in Nederland.  De Oude Bieb is maandenlang gevolgd door de VPRO en de crew heeft filmopnames bij ons gemaakt. Wij kunnen terugkijken op een hele unieke ervaring en een geweldige samenwerking met de crew. De VPRO heeft veel tijd en energie in ons gestoken om te komen tot de uiteindelijke opnames die op televisie te zien zullen zijn.

De serie begint maandag 23 december om 21.10 uur op NPO 2. In aflevering vier (op donderdag) en aflevering vijf zal De Oude Bieb een prominente plaats in de zendtijd innemen.

 

Uitreiking provinciale vrijwilligersprijs

De Oude Bieb was een van de meer dan honderdzestig genomineerden voor de Provinciale Vrijwilligersprijs en we drongen door tot de eindronde. In de categorie Leefbaarheid ging Buurtcentrum de Badde uit Hoogezand er met de hoofdprijs vandoor. De Oude Bieb is echter ontzettend blij met de Aanmoedigingsprijs van 1000 euro! De uitreiking vond plaats op 9 december in de Statenzaal op het Provinciehuis, in aanwezigheid van een aantal medewerkers van De Oude Bieb.

Het was een feestelijke avond met medewerking van onder meer Statenlid Tjeerd van Dekken.

Collecteren voor het Oranjefonds

De Oude Bieb is inmiddels vertrouwd met initiatieven van het Oranjefonds, zoals Burendag en NL Doet . Bij NL Doet en Burendag kun je een klus in je woonomgeving of bij je vereniging aanmelden bij het Oranjefonds en zij kunnen daarvoor een subsidie toekennen. Van 22 tot en met 26 mei was de jaarlijkse collecte van het Oranjefonds en dus besloten we te gaan collecteren voor dit doel.

Het Oranjefonds steunt lokale sociale initiatieven en dat het maakt het wel speciaal. Want je gaat met een collectebus langs de deuren om geld op te halen voor acties die in je eigen woonomgeving plaatsvinden op het gebied van verbinding maken met elkaar. De insteek was natuurlijk om geld op te halen maar misschien nog wel belangrijker was het om gesprekken met wijkbewoners te hebben. Allebei is gelukt! De collectebussen wogen heel wat zwaarder dan aan het begin van de collecte en er zijn hele leuke gesprekken met de mensen in de wijk geweest.

De Oude Bieb mag een deel van de opbrengst van de collecte houden en dat zal ten goede komen aan de maandelijkse activiteit “soep en kletskoek”. Mensen uit de wijk kunnen dan gezellig met elkaar soep eten in De Oude Bieb. Zo biedt je mensen een laagdrempelige, (gratis)gezellige activiteit aan die elke maand terugkeert. Er zijn inmiddels al veel vertrouwde gezichten tijdens “Soep en kletskoek”.

In de brandende hitte ging ik op pad aan het eind van de middag, met collectebus, legitimatie en vergunning. Bij het tweede huis waar ik aanbelde stoof een grote herdershond op mij af. Gelukkig zat er een smeedijzeren hek tussen hem en mij en kwam de eigenaresse een gulle donatie doen. Klemmende hekjes, overwoekerde tuinpaden, twee woningen zonder deurbel, heel veel vliegen en gelukkig een paar deuren verderop weer een gulle gever. Ik kwam bij een adres waar een bewoner het afkon met slechts 1 lettergreep: ” Nee”. En hij gooide de deur dicht.

Ik ging de koelte van de portiekwoningen in. Op één hoog liet een man die oorspronkelijk afkomstig is van Sri Lanka mij binnen in zijn huis en liet me zijn verzameling muziekinstrumenten zien. Hij had een kast vol met tabla’s , dat zijn Indiase djembés. En hij had een soort van sitar, een Indiaas snaarinstrument met een bolle buik, maar met weer een totaal andere klankkleur dan de sitar. We hadden een heel leuk gesprek over muziek en ik kan me geeneens herinneren of hij iets in de collectebus heeft gegooid.

Bij iemand anders moest ik beslist binnenkomen want er was in de vijver achter een jonge zwaan met zijn ouders en een koppel Canadese ganzen met zes jongen. Spontaan werd een bedrag in de collectebus gestopt en praatten we over het gebrekkige groenonderhoud van de gemeente en dat het gras nodig gemaaid moet worden en dat dat hoge gras weer muggen aantrekt.

Een paar deuren verderop adviseerden de bewoners mij om maar niet bij de buren aan te bellen. “die verstaan je toch niet. Daar zitten allemaal Polen en Roemenen”. En de deurbel ontbrak.

Er was een mevrouw die het heel fijn vond om een praatje te kunnen maken. Ze verontschuldigde zich dat ze niet in de mogelijkheid was om een donatie te doen. Ze had veel meegemaakt en erg weinig geld. Maar juist voor haar is een activiteit als ” Soep en kletskoek”  bedoeld. Wie weet zien we haar daar een keer verschijnen.

 

Geld en grip

Monica ten Hoove heeft als penningmeester zitting in het bestuur van De Oude Bieb en is in het dagelijks leven werkzaam als budgetcoach bij haar eigen bedrijf Cijfers & Centen.

Ik heb een gesprek met haar over haar nieuwe project Geld & Grip.

Geld en vooral geldzorgen kunnen voor veel onrust zorgen in iemands leven. Elke maand rondkomen is voor veel mensen een kunst, soms is er onzekerheid over geldzaken, bij voorbeeld als iemand minder toeslagen krijgt dan het jaar ervoor of als er minder vergoed wordt vanuit de zorgverzekering.

Er kunnen schulden zijn ontstaan of de dreiging van schulden ligt op de loer. Durf je die brief van het incassobureau of de belastingdienst wel of niet open te maken?

Lukt het je wel of niet om een rekening te betalen voordat de betalingstermijn is verstreken? Hoe kom je erachter of je recht hebt op een toeslag of inkomensondersteuning? Hoe ga je om met onverwachte kosten?

Als je worstelt met bovenstaande kwesties is de training Geld & Grip beslist iets voor jou!

Monica vertelt dat deze training van zeven dagdelen bedoeld is om weer grip te krijgen op je geld. Dat je grip krijgt op je eigen situatie, dat het geen negatieve energie meer kost en dat je de boel op orde krijgt en houdt.

Met rust over je financiën houd je tijd en geld over voor leuke dingen.

In de training leer je om niet meer in paniek te raken en de juiste beslissingen te nemen over jouw geldzaken. Je leert om geen brandjes meer te blussen, maar met een goed plan te komen om je financiële situatie op een goede manier aan te pakken. Wat doen geldzorgen met je? Voor veel mensen levert dit veel stress en slapeloze nachten op. In paniek worden verkeerde beslissingen genomen.

Als je mee wilt doen aan de training Geld & Grip hoef je geen schulden te hebben. De training kan preventief werken en jou de handvatten geven zodat je niet in de schulden raakt. Voor mensen uit Lewenborg zal de training gegeven worden in De Oude Bieb.

Je hoeft absoluut niets te vertellen over je eigen financiële situatie.

Je leert wel op wat voor manieren je maandelijks kunt besparen en ook hoe je kunt sparen.

Als er sprake van schuldenproblematiek is, is het zaak dit inzichtelijk voor jezelf te maken en met een plan te komen om het op te lossen.

Op een van de trainingen zal een medewerker van de Gemeentelijke Kredietbank iets komen vertellen over wat zij doen.

De training leert je om voldoende basis te hebben dat je jezelf kan redden met je financiële zaken, zonder dat het je negatieve energie kost.

Tijdens en na de training is alle informatie ook online terug te vinden. Er zal een online forum beschikbaar zijn voor deelnemers.

Als je je aan wilt melden voor de training Geld & Grip of vragen hebt kun je bellen of appen met Monica op 06-38900729, of mail naar info@nullcijfersencenten.nl

Zie ook www.cijfersencenten.nl/geldengrip

Je mag 130 % van het minimuminkomen verdienen om deel te kunnen nemen aan de training en je moet in een van de aangewezen stadswijken woonachtig zijn.

Geluk

Een collega-projectleider schreef een paar weken geleden voor de eerste ruwe opzet van een project waar De Oude Bieb in deelneemt onder andere het volgende:
“Je gelukkig voelen is het belangrijkste in het leven van veel mensen.
Je gelukkig voelen is een waardevolle beleving, die altijd naar meer smaakt of in ieder geval vaker.”

Ik ben het helemaal met hem eens.
Tegelijkertijd zijn het woorden voor iets , dat in het leven van velen vaak moeilijk en soms zelfs helemaal niet ervaren wordt.
Geluk ervaren in je leven is zó belangrijk. Maar hoe bereik je dat? Waar is dat afhankelijk van?

Als coördinator van De Oude Bieb, wat afgelopen 6 maart, vier jaar geleden met ondersteuning van de gemeente gestart is vanuit een kleine groep enthousiaste bewoners, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een stichting met zo’n veertig vrijwilligers. We hebben daaronder meer dan tien participatie-baners en meerdere stagiaires van zowel MBO2- als MBO4-opleidingen.

Die kleine groep enthousiaste bewoners van vier jaar geleden had eigenlijk maar één wens: de wens uit te werken die bij veel wijkbewoners bestond voor een ontmoetingsplek waar je zo binnen kon lopen en niets moest. Waar je gratis een kopje koffie of thee kon komen drinken en als je zin had, een gesprekje aan te gaan, een krant te lezen of bijvoorbeeld deel te nemen aan één van de activiteiten die werden aangeboden. De gemeente Groningen is daarbij altijd een geweldige partner geweest, die ons het vertrouwen en de vrijheid heeft gegeven om deze wens steeds verder uit te
werken.

Er is veel veranderd in de afgelopen vier jaar.
Wat echter niet veranderd is, en eigenlijk alleen maar sterker is geworden, is diezelfde wens om bewoners van de wijk iets te bieden waar ze gelukkiger van worden en waar juist ook de bewoners
zelf de initiatiefnemers van mogen zijn. Een gelukkige en daarmee ook een gezondere wijk helpen maken.
We willen en kunnen dat niet alleen bereiken. Daarvoor hebben we ook de andere organisaties in Lewenborg nodig. Maar niet alleen organisaties, maar ook de bewoners uit de wijk, die willen
bijdragen aan het vergroten van dat zo belangrijke ervaren van geluk.

Wie daar een bijdrage aan wil leveren, is van harte welkom om daarover met ons in gesprek te gaan.
De koffie en thee staat zoals altijd voor je klaar.

vrachtwagen theorie
De Oude Bieb Lewenborg
menu
vrachtwagen theorie