ANBI

Stichting De Oude Bieb is vanaf de oprichting in 2016 door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat houdt in dat de instelling zich voor minstens 90% moet inzetten voor het algemeen nut. En dat betekent dat giften aan Stichting De Oude Bieb zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat u schenkt komt daarmee volledig ten goede aan Stichting De Oude Bieb.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op de eigen website. Klik hier om direct naar de pagina te gaan waar de betreffende documenten kunnen worden ingezien en gedownload.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI