Archives augustus 2021

Oproep: De Oude Bieb zoekt een nieuw bestuurslid!

Stichting De Oude Bieb zoekt op korte termijn versterking van haar bestuur 

Wat is De Oude Bieb? 

De Oude Bieb is voortgekomen uit het bewonersinitiatief ‘de Kunst van het rondkomen’ in de wijk  Lewenborg in Groningen. Gestart in 2014, met ondersteuning door de gemeente Groningen vanuit  het armoedebeleid. In 2016 werd De Oude Bieb zelfstandig en omgevormd tot een stichting.  Sindsdien is de organisatie gestaag gegroeid en heeft zich een vaste plek in de wijk verworven. Zie de  website voor meer informatie. 

Hoe is de organisatie vormgegeven? 

De Oude Bieb is een vrijwilligersorganisatie. De dagelijkse aansturing is in handen van de algemeen  coördinator, in samenwerking met de afdelingscoördinatoren. Het bestuur is zeer betrokken bij de  dagelijkse gang van zaken, maar doet zijn werk op afstand. Er wordt maandelijks vergaderd op vaste  tijdstippen, indien nodig vaker. We zijn een platte organisatie, zonder hiërarchie en we hechten aan  informele omgangsvormen. 

Wat verwachten we van je? 

Ter versterking van ons vierkoppige bestuur, zoeken wij op korte termijn een kandidaat die: relevante kennis van het sociale domein en affiniteit daarmee heeft; 

  • beschikt over een helder denkvermogen en strategisch inzicht; 
  • communicatief vaardig is; 
  • een brede kijk heeft op de samenleving; 
  • (enige) ervaring heeft op bestuurlijk niveau; 
  • open en toegankelijk is; 
  • een prettige gesprekspartner is; 
  • bereid is zich in te zetten voor de organisatie en daar tijd in te investeren. 

Gezien de gemiddelde leeftijd van de zittende bestuursleden gaat onze voorkeur uit naar een  kandidaat tussen de 30 en 60 jaar. De ureninzet bedraagt gemiddeld circa 15 per maand, afhankelijk  van de persoonlijke situatie van de kandidaat. De functie is onbezoldigd. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden kandidaten een mooie plek in een bruisende organisatie. Je bent als bestuurder  medeverantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid voor de langere termijn. Je denkt mee  over huidige en aankomende projecten, je bent gesprekspartner bij overleggen met  partnerorganisaties en stakeholders en helpt mee de toekomst van De Oude Bieb op een veilige  koers te houden. Er is volop ruimte jezelf hierin te ontwikkelen. 

Solliciteren? 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ruud van Erp, voorzitter: 06-1321 5191 of Bram Hügel, secretaris: 06-2143 3298. 

Spreekt deze functie je aan, stuur dan vóór 30 september een motivatiebrief met je cv naar: secretaris@nulldeoudebieblewenborg.nl

Stichting De Oude Bieb
Anker 14b

9732 HV Groningen
tel: 050-851 7806
mail: deoudebieb@nullgmail.com
website: https://deoudebieblewenborg.nl/nieuw

vrachtwagen theorie
De Oude Bieb Lewenborg
menu
vrachtwagen theorie