Archives juni 2021

De biebbus reed door de wijk tijdens de afvalpilot

De bus van De Oude Bieb heeft de afgelopen maanden haar nut bewezen tijdens de pilot “afvalbrengpunt in de wijk”.
Bewonersplatform Lewenborg (waarin ook vrijwilligers van De Oude Bieb zitting  hebben) heeft samen met de gemeente Groningen deze pilot uitgewerkt om mensen een extra gelegenheid te bieden hun grofvuil ed. dichtbij huis te kunnen inleveren.
Vanwege de coronamaatregelen is gekozen voor een systeem op afspraak. De huishoudens die zich konden aanmelden kregen van te voren een flyer in de bus.
Tussen eind maart en eind juni is de hele wijk Lewenborg aan de beurt geweest.
Bij een aantal mensen voor wie het niet mogelijk is de spullen zelf te komen brengen, zijn de spullen tegen een kleine vergoeding bij ze thuis opgehaald. Er was veel belangstelling voor vanuit bewoners om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Mantelzorgkaart – mantelzorgers opgelet!

Mantelzorgers die in de gemeente Groningen wonen en mantelzorg verlenen kunnen de Mantelzorgkaart aanvragen. Een kleine blijk van waardering vanuit de gemeente Groningen en Humanitas. De Mantelzorgkaart bestaat uit coupons voor leuke acties en activiteiten. Denk aan een gratis bos bloemen, iets lekkers van de bakker en een lunch voor twee personen.
Via de website van Humanitas kun je de manterlzorgkaart aanvragen.
De Oude Bieb kan je eventueel helpen met het invullen van de aanvraag.

 

Jonge mantelzorgers

Voor kinderen/jongeren die opgroeien met een zorgsituatie binnen het gezin zijn er 2 bioscoopbonnen. Het aanmelden van jonge mantelzorgers/aanvragen van de bonnen gaat via hetzelfde formulier: zie website van Humanitas.

Wat gebeurt er daarna?

Steunpunt Mantelzorg stuurt de mantelzorgkaart binnen 2 weken per post toe.
Mantelzorgers zijn vanaf dat moment ingeschreven en ontvangen de nieuwsbrief met informatie en activiteiten.

Zie https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/activiteiten-en-cursussen2/mantelzorgkaart/formulieren/aanvraag-mantelzorgkaart/

De Oude Bieb Lewenborg
menu