Archives mei 2021

De Oude Bieb maakt schoon!

De Oude Bieb vindt een schone en leefbare wijk belangrijk. Daarom beginnen we een nieuwe activiteit op de dinsdagmiddag: we gaan het zwerfafval in de wijk te lijf! We nodigen wijkbewoners van harte uit met ons mee te doen. Op dinsdagmiddagen starten we om 13 uur op het terrein van de voormalige kinderboerderij De Malle (Overloop, om de hoek bij fietspad Midscheeps).
We hebben grijpers, afvalcaddies en vuilniszakken beschikbaar.
Samen kunnen we hopelijk de wijk een stuk schoner en leefbaarder maken.

 

Update ten aanzien van activiteiten

We zitten op op een nieuwe locatie en we moeten creatief zijn met de ruimte die tot onze beschikking staat.
Door corona waren veel activiteiten lange tijd niet mogelijk.
Helaas zijn er ook enkele activiteiten gestopt, zoals de ateliergroep.
De goedbezochte Soep & Kletskoek en de Maaltijd kunnen nu nog niet plaatsvinden, wat we natuurlijk betreuren.

Gelukkig zijn er wel enkele activiteiten binnen De Oude Bieb wèl weer mogelijk!
Op de woensdagavond komt de handwerkclub Get Hooked weer als vanouds bijeen tussen 19.30 en 21,30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Wil je graag meedoen met handwerken en zit je nog niet in de appgroep, bel dan even vantevoren dat je graag wilt aanschuiven.

Elke woensdagmiddag is er een activiteit voor onze bezoekers in de Emmaüskerk, de kerk die naast ons gesloopte pand aan de Midscheeps staat. Als je mee wilt doen aan een activiteit: maak van te voren een telefonischa afspraak dat je langs wilt komen.

Op de woensdagmiddag (tussen 13 en 15 uur) is er bingo, sjoelen of klaverjassen.

De biebshop gaat weer open!

Maandag 10 mei is een heuglijke dag voor ons.
We gooien onze winkel eindelijk open!

Op werkdagen kun je tussen 13 en 16 uur komen winkelen bij de biebshop van De Oude Bieb.
We wensen jullie alvast veel winkelplezier toe!

We hebben wel een aantal regels bij het winkelen:

  • maximaal 3 klanten tegelijk in de winkel
  • draag een mondkapje
  • houd anderhalve meter afstand
  • voel je je niet lekker, blijf thuis en kom gezellig een andere keer winkelen
De Oude Bieb Lewenborg
menu