Archives 2019

VPRO-serie “ De kracht van de kringloopwinkel”

In de kerstvakantie zendt de VPRO de serie “ de kracht van de kringloopwinkel”  uit, een serie over verschillende kringloopwinkels in Nederland.  De Oude Bieb is maandenlang gevolgd door de VPRO en de crew heeft filmopnames bij ons gemaakt. Wij kunnen terugkijken op een hele unieke ervaring en een geweldige samenwerking met de crew. De VPRO heeft veel tijd en energie in ons gestoken om te komen tot de uiteindelijke opnames die op televisie te zien zullen zijn.

De serie begint maandag 23 december om 21.10 uur op NPO 2. In aflevering vier (op donderdag) en aflevering vijf zal De Oude Bieb een prominente plaats in de zendtijd innemen.

 

Uitreiking provinciale vrijwilligersprijs

De Oude Bieb was een van de meer dan honderdzestig genomineerden voor de Provinciale Vrijwilligersprijs en we drongen door tot de eindronde. In de categorie Leefbaarheid ging Buurtcentrum de Badde uit Hoogezand er met de hoofdprijs vandoor. De Oude Bieb is echter ontzettend blij met de Aanmoedigingsprijs van 1000 euro! De uitreiking vond plaats op 9 december in de Statenzaal op het Provinciehuis, in aanwezigheid van een aantal medewerkers van De Oude Bieb.

Het was een feestelijke avond met medewerking van onder meer Statenlid Tjeerd van Dekken.

Juridisch spreekuur bij De Oude Bieb

Als Oude Bieb willen we een laagdrempelige voorziening zijn met wanneer het nodig korte lijntjes naar de instanties die je verder kunnen helpen.

We zijn uitermate verheugd dat zich iemand bij ons gemeld heeft die een juridisch spreekuur vanuit de Oude Bieb wil houden.

Ik sprak met: Suzan de Jong, advocaat en gespecialiseerd in alle rechtsonderwerpen die te maken hebben met werk, inkomen, arbeidsongeschiktheid of jeugdrecht. 

Hulpaanbod via juridisch spreekuur

Zij kan ondersteuning bieden bij een dreigend arbeidsconflict, bij problemen met uitkeringen, zoals een bijstands, ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook kan ze adviseren bij problemen met jeugdzorginstanties (juridische hulp bieden bij zaken die vallen onder het jeugdrecht) bijvoorbeeld bij een onder toezichtstelling of (dreigende) uithuisplaatsing. “Voor veel mensen is een valkuil dat ze denken zelf alles wel (te) kunnen hanteren, maar vaak lopen ze er dan in vast”.

Suzan de Jong heeft al meer dan twintig jaar ervaring in de rechtspraktijk en heeft zich verder gespecialiseerd in arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid, via een postdoctorale leergang.

Zoek tijdig hulp of advies

Bij het weigeren of stopzetten van een uitkering, bij de dreigende toon van instanties zoals jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming kan tijdig aan de bel trekken zeer verstandig zijn. Suzan benadrukt hoe belangrijk het is snel stappen te zetten richting juridische bijstand. “Van belang is dat de drempel om advies in te winnen zo laag mogelijk is. Hoe later je de stap richting een advocaat zet, hoe moeilijker het is om het tij te keren. Ik kijk met een cliënt naar hoe je je op moet stellen naar instanties, zodat je krijgt wat je nodig hebt en zonder dat je te maken krijgt met situaties die je niet wilt”.

Suzan vertelt dat de juridische bijstand in Nederland voor de minima nog steeds toegankelijk is doordat mensen recht op kwijtschelding hebben van de de rechtsbijstand. Samen met cliënten doet Suzan de aanvraag hiervoor.

Via via hoorde Suzan van het bestaan van De Oude Bieb en ze besloot een steentje bij te dragen. “Ik vind het heel belangrijk dat er voorzieningen zoals De Oude Bieb bestaan. Dat er een warme plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen met dingen waar ze tegenaan lopen. Ik wil er graag mijn steentje aan bijdragen dat mensen niet nog meer bureaucratische hordes hoeven nemen.”


Hoe gaat het juridisch spreekuur in zijn werk?

Binnen De Oude Bieb worden onze medewerkers geïnformeerd over deze mogelijkheid van een juridisch spreekuur. Als zij in gesprek raken met een bezoeker (of collega) kunnen we wijzen op deze mogelijkheid en de contactgegevens van Suzan overleggen.

We gaan dan een afspraak regelen via de telefoon of de email. Suzan kan dan in De Oude Bieb komen om de situatie met de persoon te bespreken.

Het wordt dus niet zo dat Suzan hier elke week een uur zit, maar wel dat ze elke week tijd reserveert voor als mensen in De Oude Bieb met haar af willen spreken.

Contactgegevens

Wil je meer weten over Suzan de Jong en haar werk als advocaat? Kijk dan eens op haar website: www.suzandejong.nl

Voor het maken van een afspraak kun je bellen met 050-2113836. Als ze je niet te woord kan staan op dat moment kan ze je terugbellen.

Via de mail kun je contact opnemen met haar. Het emailadres is info@nullsuzandejong.nl

Een activiteitenaanbod om trots op te zijn

volle bak

Vijf jaar geleden ontstond De Oude Bieb als buurthuiskamer. Het leegstaande pand aan de Midscheeps bood echter genoeg mogelijkheden voor allerlei activiteiten en inmiddels is de Oude Bieb meer dan ooit een plek geworden waar je naast een kop koffie aan de stamtafel of een bezoekje aan de biebshop, aan allerlei activiteiten mee kan doen.

De vrijwilligers en medewerkers met een participatiebaan maken het mogelijk om deze activiteiten te organiseren. Inmiddels zijn er meer dan 50 mensen werkzaam binnen De Oude Bieb. Bijna elke dag is er wel wat te doen aan de Midscheeps.

Creatief in De Oude Bieb

Vanaf het prille begin kende De Oude Bieb al een handwerkclub, genaamd “Get Hooked”. Deze activiteit wordt al jaren bezocht door een vaste kern van creatievelingen, maar met enige regelmaat schuiven nieuwe deelnemers aan. Je kunt komen haken of breien (of diamond painten, kleien, borduren) wanneer je zin en tijd hebt; je bent niet verplicht wekelijks te komen. Zo heeft Get Hooked nog steeds een laagdrempelig en informeel karakter en kun je er op dinsdag- en vrijdagochtend terecht, als wel op de woensdagavond van half 8 tot half 10. Je kunt dingen voor jezelf maken, maar je kunt ook dingen maken voor de verkoop in de biebshop.

Op de donderdag draait het open atelier van Els als een tierelier. Jong en oud is daar op de donderdagochtend bezig met schilderen. Er komt een trouwe groep deelnemers, waaronder een dochter die elke week haar moeder ophaalt uit Mercator om vervolgens samen te schilderen.

Op de dinsdagmiddag is er al enige tijd een creatieve middag en momenteel worden er sieraden gemaakt. Sari, die met verve deze activiteit leidt, is ook in voor andere creatieve uitspattingen met de deelnemers.

Maandelijkse activiteiten

Soep en Kletskoek op de eerste donderdag van de maand en de maaltijd op de derde donderdag van de maand zijn twee gezellige eetmomenten die De Oude Bieb haar bezoekers gratis aan kan bieden.

Op de eerste vrijdag van de maand is het tijd voor de Wandelgroep in Stappen. De wandelgroep waarbij mensen in een scootmobiel of met een rollator ook van harte welkom zijn om mee te doen.
Onlangs is de maandelijkse bingo op de woensdagmiddag gestart en zijn er geweldig leuke prijzen te winnen.

Een van onze vrijwilligers biedt aan om elke eerste maandagmiddag van de maand massage en reiki te verzorgen voor medewerkers en bezoekers van De Oude Bieb.

Divers aanbod met ruimte voor ideeën

Dit is een greep uit ons diverse activiteitenaanbod. Er is tevens Bewegen voor 50 plus en Qi Gong meditatie.
Daarnaast worden er wel eens incidentele activiteiten georganiseerd, zoals in maart in het kader van NL Doet, een verwenmiddag voor de vrouwelijke bezoekers. Ideeën voor een activiteit zijn altijd welkom evenals mensen die mee willen helpen bij de uitvoering daarvan.

Kom eens lang bij een activiteit of voor een kop koffie of thee. Iedereen is welkom in De Oude Bieb. Alle activiteiten en de koffie en thee zijn gratis.

De buurtconcierges van Lewenborg

In Lewenborg zijn al ruim twee jaar twee buurtconciërges actief die hard werken om de straten schoon te houden. Gewapend met grijpertje en afvalcaddy gaan zij op pad om het zwerfvuil in de wijk op te halen. In januari hebben ze het extra druk vanwege het vele vuurwerkafval in de straten. Ik had een gesprek met hun over het werk als buurtconciërge.

Even voorstellen

Riemer heeft de robuuste uitstraling van iemand die veel in de buitenlucht werkt. Dat deed hij vroeger als hovenier, daarna als klusjes- en tuinman van De Oude Bieb en inmiddels al twee jaar als buurtconciërge. Hij werd gevraagd om buurtconciërge te worden door Harmina van het Leger des Heils. Zij zette zich er met andere partijen voor in (oa. WIJ, De Oude Bieb) dat de buurtconciërge kon terugkeren in de wijk, waar het zwerfvuil een dagelijks terugkerend probleem is.

Riemer kreeg al snel gezelschap van Benita die zijn collega-buurtconciërge werd. Benita werkte altijd als vrijwilliger bij kinderboerderij “de Malle” die zijn deuren sloot. Daarna overleed haar hondje en kwam ze alle dagen thuis te zitten. Op aanraden van iemand ging ze een kopje koffie in De Oude Bieb drinken en van het een kwam het ander. Coördinator Bert Hogenes vroeg haar of ze zin had om buurtconciërge te worden. En aldus geschiedde.

Participatiebanen

Sinds 2015 hanteert de gemeente Groningen de mogelijkheid van participatiebanen. Dit zijn banen waarbij deelnemers voor het verrichten van minimaal zestien uur per week een maandelijkse bonus van honderd euro op hun uitkering ontvangen die twee keer per jaar wordt uitbetaald. Binnen De Oude Bieb zijn eveneens veel mensen met een participatiebaan werkzaam. Het contract voor een participatiebaan bedraagt maximaal twee jaar. Riemer en Benita kwamen hiervoor in aanmerking en verrichten als tegenprestatie uiterst nuttig werk voor de wijk.

Het geld ligt op straat

Riemer vertelt dat ze samen een route plannen van een gedeelte van de wijk waar ze die dag gaan opruimen. Ze gaan niet alleen de straten bij langs, maar ook bij de bosschages worden veel spullen gedumpt. In straten als Vooronder, Boeg en Kajuit slingert altijd veel zwerfvuil rond en bij de scholen op Kluiverboom. Langs de Lewenborgsingel is het op de meeste plekken daarentegen redelijk schoon. Bij oude Aldi aan de Lichtboei worden vaak grote spullen gedumpt. De buurtconciërges hoeven die niet mee te nemen, daarvoor zorgt de gemeente.

Het spreekwoord luidt “het geld ligt op straat”. Een enkele keer vinden Riemer en Benita wel eens geld op straat. Het zijn vooral blikjes, flesjes, verpakkingen die ze tegenkomen en zakjes met hondenpoep. Mensen ruimen het eerst op en gooien het daarna in de bosjes.

Benita en Riemer geven een opsomming wat ze verder tegenkomen op straat en in de struiken en brandgangen. “Veel scooterframes, oude fietsen of onderdelen daarvan, vuilniszakken, ook een keer eentje die vol zat met poepluiers, televisies, koelkasten, tapijt, echt van alles”. Oud ijzer wordt weer gerecycled en het glas gaat naar de glasbak.

Dankbaar werk of om moedeloos van te worden?

“We krijgen vaak te horen : wat goed dat jullie dat doen. En we worden wel eens getrakteerd op wat te drinken, wat we heel leuk vinden. We komen nooit mensen tegen die ook zwerfvuil opruimen. (Noot redactie: mensen kunnen zich bij de Gemeente via “Groningen schoon dankzij mij” opgeven om stille kracht in hun woonwijk te worden. De gemeente verstrekt hun dan een grijpertje en afvalzakken. Bewoners kunnen dan zelf zwerfafval opruimen). Soms wordt je er wel eens moedeloos van. Dan hebben we net een heel stuk opgeruimd en is het weer mooi schoon en dan ga je naar huis en dan ligt er alweer van alles.”

Milieustraten

Bij een aantal milieustraten die in de wijk zijn georganiseerd hebben Benita en Riemer geassisteerd. Allereerst met het bezorgen van huis aan huis flyers met daarin de aankondiging dat er een milieustraat aanstaande is. Een gemiddelde milieustraat is bedoeld voor zo’n 1250 huishoudens, dus dat zijn ook 1250 flyers. Tijdens de milieustraat assisteren ze de mensen met het verslepen van grofvuil, oud ijzer en elektra naar de zeecontainers die dienstdoen als tijdelijke milieustraat. Mensen met een handicap en ouderen worden eveneens geholpen.

Ondanks het organiseren van milieustraten wordt er toch nog steeds te veel gedumpt. En elektrische apparaten en witgoed en bruingoed kunnen nog steeds gratis opgehaald worden. (zie daarvoor de afvalwijzer of de website van de gemeente).
Benita en Riemer zouden graag extra prullenbakken in het straatbeeld zien. Er zijn er nu te weinig en de prullenbakken die er nu zijn puilen uit of zijn kapot. Dat laat hun zich er niet van weerhouden om ook weer de komende tijd fanatiek de straten van Lewenborg schoon te houden. Vakantie hebben de twee nog nooit genomen, alleen af en toe een dagje vrij.

Dit artikel verscheen eerder in wijkkrant De Lewenborger

vrachtwagen theorie
De Oude Bieb Lewenborg
menu
vrachtwagen theorie